ศิลปะลายไทย

                               untitled

                                            การเขียนภาพลายไทยเบื้องต้น
ลายไทยมีการประดิษฐ์คิดค้นมากมายหลายแบบ ซึ่งในแต่ละแบบต่างก็มีความวิจิตรงดงามแตกต่างกันไป มีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
แม่ลายกระจัง เป็นแม่ลายพื้นฐานตัวแรกที่ใช้ฝึกปฏิบัติเขียนลายไทย แม่ลายกระจังแบ่งออกได้หลายชนิดตามลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้
กระจังฟันปลา ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟันของปลา อยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยม เป็นลายที่มีลักษณะต่อเนื่องกันเรียงกันไปทั้งซ้ายและขวา
08_resize

แสดงลักษณะการเขียนลายกระจังฟันปลา

          กระจังตาอ้อย มีชื่อเรื่องอย่างว่า “บัว” กระจังตาอ้อยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตาของอ้อยและกลีบของดอกบัว รูปทรงอยู่ในรูปสามเหลี่ยม เขียนเป็นเส้นโค้ง มีความอ่อนช้อย เป็นลายติดต่อซ้ายและขวา นิยมใช้ประดับสิ่งของเครื่องใช้บางอย่าง เช่น ชั้นของธรรมาสน์ ฐานพระพุทธรูป เป็นต้น

09_resize

แสดงลักษณะการเขียนลายกระจังตาอ้อย

          กระจังใบเทศ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากใบฝ้ายเทศ มีรูปทรงภายนอกเช่นเดียวกับกระจังตาอ้อย สอดไส้ภายในตัวลาย นิยมใช้ระดับตามขอบลายหน้ากระดาน

10_resize

แสดงลักษณะการเขียนลายกระจังใบเทศ

          กระจังรวนหรือกระจังหู เป็นกระจังที่มีรูปทรงเป็นพุ่มสามเหลี่ยม นิยมใช้เป็นลายประดับตามชอบต่าง ๆ เช่น ขอบประตู หน้าต่าง วิหาร

11_resize

แสดงลักษณะการเขียนลายกระจังรวน

          แม่ลายประจำยาม ต้นกำเนิดอาจได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของดอกไม้เป็นลายดอกสามเหลี่ยมนิยมใช้เป็นลายตกแต่งสิ่งต่าง ๆ เช่น ขอบประตูหน้าต่าง

12_2_resize 12_3_resize 12_4_resize 12_1_resize

 แสดงลักษณะการเขียนประจำยาม

          แม่ลายกนก ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของเปลวไฟ ดอกไม้ ใบไม้ เป็นต้น ลายกนกมีความหมายว่าลายทอง เป็นแม่ลายของลายไทยที่สำคัญแบบหนึ่งที่ประดิษฐ์เป็นตัวลายรวมกันสามส่วน คือ ตัวเหงา ตัวประกบ ตัวเปลว เมื่อมารวมกันเรียกกว่า “ลายกนกสามตัว” นอกจากนี้ลายกนกยังสามารถเขียนและมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปอีก เช่น กนกเปลว กนกใบเทศ กนกหางโต99ลักษณะการเขียนกนกสามตัว

999

ลักษณะการเขียนกนกเปลว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s